VAHİR

VAHİR
İğne. * Diken

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • vahir — envahir …   Dictionnaire des rimes

  • bəvahir — ə. «bahir» c. 1) zahirdə olanlar, göz önündə olanlar; 2) m. gözəllər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəvahir — ə. «cövhər» c. bax: cövhər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zəvahir — ə. «zahirə» c. zahirdə olanlar, görünən xüsusiyyətlər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Список азербайджанских имён — Азербайджанское имя имеет тюркские и иранские (персидские) корни. Большое влияние на азербайджанские имена оказала арабская и персидская культуры, а также албанская культура и ислам …   Википедия

  • Кунг-фу панда — Kung Fu Panda Тип муль …   Википедия

  • cavahirat — is. <ər. «cəvahir» söz. cəmi> Qiymətli daşlar, daş qaş. Cavahirat taxmaq. Cavahirat mağazası. – <Odabaşı:> Hacı Kamyabın evində də cavahirat az deyildi. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cavahirfüruş — <ər. cəvahir və fars. füruş.> köhn. Bax cavahirsatan. <Osman> diksinib başını döndərdikdə cavahirfüruşun xanımı Lidanı gördü. Ç.. Bir yandan cavahirfüruşlar, bir tərəfdən zərgərlər nazənin gözəllərə ziynət və yaraşıq əsbabı mühəyya… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dava-dərman — is. <ər. dəva və fars. dərman> Dərman. <Cəvahir xanım:> İndi, elə bu saat Əşrəf dava dərman gətirəcək. N. V.. <Həkim:> Dava dərman yazmaq istədikdə <qızın> atası qolumdan tutub eşiyə tərəf çəkdi. M. C.. Dava dərman etmək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dürdanə — is. <ər. dürr və fars. danə> 1. İnci (mirvari) dənəsi; inci, mirvari. // Klassik şeirdə: gözəlin dişlərinə işarə. Güləndə dişlərin ağzında, ey can; Sədəf içindəki dürdanəmizdir. X.. Ağzın sədəf, dişlərindir dürdanə; Əcayib cəvahir, ləli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”